Fredericia

Fredericias historie rammes af eventuelle kommunale besparelser: Men staten står også klar med sparekniv

Fredericia Kommune skal prioritere om for millioner. Et katalog med muligheder - som dog ikke er politisk behandlet endnu - foreslår blandt andet, at Museerne i Fredericia sparer en stilling. Det vil gå ud over formidlingen af lokalhistorien, som her på museumsgården Kringsminde i Egeskov. Arkivfoto: Benny F. Nielsen
Hvis museumsvæsnet i Fredericia mister en mand - hvad et sparekatalog anser for muligt - får det konsekvenser. Det gør medarbejderne opmærksom på et høringssvar. Ikke mindst formidlingen af fortiden er i skudlinjen.
Annonce

Fredericia: Hvis Museerne i Fredericia skal spare en stilling i Fredericia Kommunes budget for 2020, får det konsekvenser. Ikke mindst for formidlingen af byens historie til fredericianerne og gæster udefra.

Det peger medarbejderne på i et høringssvar, som netop er afsendt.

Kommunen har på sin hjemmeside oprettet en portal, hvor alle kan bidrage. Budget 2020 skal vedtages i byrådet senest november, men den almindelige forventning er forlig i denne måned. Muligheden for at spare nævnes i et politisk bestilt katalog til processen med at prioritere om for millioner i Butikken Fredericia.

Særligt behov for god rengøring

Bruttolisten over mulige besparelser i Fredericia Kommune indeholder også, at rengøring på kontorarbejdspladser kan skæres ned.

I den forbindelse gør museerne i høringssvaret opmærksom på at:

- Der på alle kontorarbejdspladser håndteres kulturarvsgenstande såsom museumsgenstande, arkivalier, fotos m.v. som kræver et rent miljø i forhold til nedbrydningsfaktorer. En servicereduktion vil få en negativ indflydelse på museets lovbundne opgave omkring ansvar for bevaringen af kommunens kulturarv.

Forskning rammes også

- Publikum kommer til at mærke det på vores formidling, hvis vi skal spare. Vi som medarbejdere kommer til at mærke det i kvaliteten af formidlingen.

Det siger leder af Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, Lisbeth Aagaard Lykke, til Fredericia Dagblad:

- Formidlingen af Fredericias historie bygger blandt andet på den bagvedliggende forskning, som kan blive noget af det, der spares på.

Lisbeth Aagaard Lykke blev er efter et personalemøde forleden bedt om at skrive et høringssvar til museernes politiske ledelse.

Ud over arkivet driver de bymuseet i Jernbanegade, museumsgården Kringsminde i Egeskov og magasiner til opbevaring, ligesom Museerne i Fredericia har ansvaret for Fredericia Vold og andre kulturhistoriske steder.

Vi rammes dobbelt

- Aktivitetsniveauet vil uomtvisteligt blive påvirket, kan man blandt andet læse i høringssvaret:

- Det er helt nødvendigt, at museet løser sine lovpligtige opgaver indenfor indsamling, registrering, bevaring, forskning samt rådgivning om kulturhistoriske bevaringsinteresser i by og i landskab. Det er alle kerneopgaver og dermed understøttende funktioner for museets formidling, som ligeledes er lovpligtig. Museerne i Fredericia er statsanerkendt og dermed statsstøttet. Støtten er afhængig af en række kriterier. For eksempel at de nævnte lovpligtige opgaver udføres.

Men i hvor høj grad? Det er her, sparemuligheden lægger sig ind. Intet er dog besluttet endnu i byrådet.

- Besparelsen foreslået i mulighedskataloget vil betyde, at museets kommunale tilskud vil blive reduceret med mere end 16 procent, når den del af tilskuddet, der går til vedligeholdelsen af Fredericia Vold, fratrækkes, fortsætter medarbejderne i høringssvaret:

- I øvrigt består museets budget af et statsligt tilskud, og i den forbindelse er det værd at bemærke, at det statslige 2 procents omprioriteringsbidrag fastholdes på kulturområdet og dermed vil betyde en fortsat reduktion af det statslige museumstilskud fremadrettet. Den kommunale besparelse på museets budget står dermed ikke alene.

Mange frivillige

Museerne i Fredericia indgår også i mange tværgående samarbejder med blandt andet daginstitutioner, skoler, plejecentre, turistorganisationer og andre, peges der på.

Lige som et meget stort antal frivillige benytter eksempelvis lokalhistorisk arkiv og hjælper museerne med en række opgaver.

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
FC Fredericia

Udebaneforholdene på Monjasa Park udgør en sikkerhedsrisiko: Kan ikke holde fans adskilt

Annonce
Læserbrev

Det er svært at se som andet end en ideologisk nedslagtning af de frie skoler

Læserbrev: Regeringen forhandler lige nu finanslov med dens røde støttepartier. Der er mange krav. Men ingen ser ud til at kæmpe mod den nedslagtning af de frie skoler, som er indeholdt i regeringens udspil for statens budget næste år. Mette Frederiksen kalder sig jo børnenes statsminister, men alligevel har hun sat sin finansminister til at spare hele 300 mio. kr. om året på de frie skoler. Det er svært at se som andet end en ideologisk nedslagtning af de frie skoler, som tusindvis af forældre og børn også her i vores kommune hver dag nyder godt af. Sidste år gik der 121.000 elever på de frie grundskoler i Danmark. Den kommende besparelse truer ifølge skolernes egen forening op mod 100 skoler med lukning og mange flere med dramatisk stigende forældrebetaling. Det kan betyde, det i sidste ende kun er de riges børn, der får realistisk mulighed for at vælge et andet tilbud end folkeskolen. I Hedensted Kommune står de tre frie grundskoler - Bøgballe Friskole, Vejlefjordskolens Grundskole og As Friskole - alene til at miste et tilskud på sammenlagt 1,6 mio. kr. om året, når regeringen skærer i den såkaldte koblingsprocent. Men hvorfor vil de røde partier skære ned? Ja, det er svært at blive klog på. Både undervisningsministeren og østjyske folketingsmedlemmer fra regeringspartiet slår om sig med løse påstande om, at friskolerne puger penge i overskud og er overbetalte. Men fakta er, at en fri- og privatskoleelev koster staten mindre end en folkeskoleelev. Og det er slet ikke tilladt for de frie skoler at have overskud, der ikke bruges til at investere i skolen og elevernes udvikling. Jeg - og Venstre - har hele tiden kæmpet friskolernes sag, og det vil jeg fortsætte med. Danmark har en unik tradition for frie skoler, hvor forældre har frihed til at vælge lige præcis den skole, som passer bedst til deres barn. Det er naivt at tro, at man kan redde en skrantende folkeskole ved at nedslagte de frie skoler. Men det er trist nok, hvad der sker lige nu inde bag finansministeriets mure.